loading...
img
Начало / Имоти / Стартира конкурсът за реновиране на площад Света Неделя

Стартира конкурсът за реновиране на площад Света Неделя

/
/
/

За втори път Столична община обяви конкурс за реконструкцията на площад „Света Неделя”. Този път условията са преработени и ограниченията за участниците са свързани само с техния опит, като изискванията за оборот отпадат. До голяма степен промените са в резултат на протест от страна на Камарата на архитектите, която определи предходните условия като дискриминационни спрямо българската архитектурна гилдия. Главният архитект на София Здравко Здравков уточни условията за конкурса са завишени, поради емблематичното място, което подлежи на реконструкция

Конкурсът за проект се провежда с присъждане на награди за участниците, класирани на първите 5 места. Наградният фонд в конкурса е 250 000 лв. Международно жури ще избере участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти. Конкурсът ще се проведе при запазване анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от журито. Той ще е в два етапа. В първия могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя.

Форматът на конкурса е избран с оглед характера и значимостта на площад „Света Неделя“ в системата от публични пространства в центъра на града. Целта е да бъде обновен площада, като се съхрани културната му и пространствена идентичност и същевременно се откликне на комплексните изисквания към функционалността и качествата на съвременната градска среда.

Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии:

1. Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;

2. Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;

3. Kонтинюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;

4. Пространствен интегритет на площада и контактните му зони;

5. Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;

6. Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.;

7. Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси;

8. Икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

София / България
Коментирай чрез Фейсбук
Източник:fakti.bg
loading...
Оценките на читателите
Общо: 0 Общо гласували: 0
loading...

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: