Етикет: съставляват

img

Правителството предоставя безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост, на Комисията за защита на потребителите. Със същия акт поради отпаднала необходимост от комисията се…

error: